Medlemskontingent 2017.

Postet av Ringsaker IF den 2. Apr 2017

Årsmøtet i Ringsaker IF er vel overstått og det ble noen få endringer i styresammensetningen både i hovedlaget, skigruppa og fotballgruppa. De nye styrene ligger under fanen "Klubben" på de respektive hjemmesidene.

Årsmøtet bestemte at Medlemskontingenten for 2017 er kr 100,- for medlemmer som er 19 år og yngre, og kr 200,- for medlemmer som er 20 år og eldre.

Makspris for hele hele familien ble satt til kr 400,-.

Medlemskontingenten er obligatorisk for alle som er med på organisert aktivitet innen ski og fotball i klubben vår.

Fotballsesongen er i gang og det er viktig at spillerne har betalt medlemskontingenten (dvs er medlem i klubben) før seriestart!

Er du ikke aktiv, men er en RIF-venn som ønsker å støtte klubben, er du kjærkommen som støttemedlem.

Vi benytter Superinvite for registrering og betaling av kontingenten. Dette er et enkelt og sikkert system uten bruk av brukernavn og passord.

Under registreringen krysser du av hvilke(n) idrett(er) du er aktiv i, eller om du er støttemedlem.

NB! Medlemskontingenten er sendt til alle medlemmer som er registrert med epostadresse. Noen få kommer i retur med feilmelding. Har du ikke mottatt noen epost, kan du benytte linken under:

Klikk her for å registrere deg og betale medlemskontingenten 2017 i Ringsaker IF


Norges Idrettsforbunds beskrivelse på "aktiv medlem":

"Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem."


Medlemsansvarlig i Ringsaker IF

Eva KrogvigKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.